Telewizyty w MSK

Poniżej objaśniono, czym jest telewizyta, aby ułatwić podjęcie decyzji, czy warto z niej skorzystać.

Back to top

Na czym polega telewizyta?

Telewizyta polega na zapewnieniu opieki przez lekarza za pośrednictwem technologii bez konieczności przyjeżdżania na wizytę do gabinetu. Podczas telewizyty pacjent i lekarz będą widzieli się i rozmawiali ze sobą przez komputer lub urządzenie przenośne (smartfon lub tablet). Lekarz będzie mógł sprawdzić samopoczucie, zdiagnozować różne problemy i opracować plan leczenia, a wszystko to zrobi za pośrednictwem wideorozmowy (patrz Rysunek 1). Obraz wideo z udziałem pacjenta nie zostanie zarejestrowany ani zapisany.

Back to top

Jakie są zalety telewizyt?

Telewizyty mają wiele zalet, w tym między innymi:

  • Zapewnienie potrzebnej opieki bez konieczności udawania się do szpitala.
  • Oszczędność czasu i pieniędzy na dojazd.
  • Mniej wizyt w gabinecie lekarza.
  • Umożliwienie wykonania badań w lokalnej przychodni zamiast dojeżdżania do szpitala. Zależnie od miejsca zamieszkania.
  • Nie trzeba brać wolnego, aby mieć czas na dojazd do szpitala.
  • Nie trzeba korzystać z pomocy opiekuna, aby dojechać do szpitala.

Jednym z głównych celów telewizyt jest przybliżenie opieki do miejsca zamieszkania pacjenta. Wiele osób twierdzi, że podczas telewizyty czują się, jakby byli w gabinecie lekarza. Memorial Sloan Kettering (MSK) już od kilku lat oferuje telewizyty w wielu obszarach, w tym psychiatrii, badań genetycznych, leczenia wspomagającego i przeszczepu szpiku kostnego. Niemal wszyscy pacjenci są zadowoleni z programu i uważają, że jakość opieki zapewnianej za pośrednictwem telewizyt jest bardzo wysoka.

Back to top

Czy informacje o mnie pozostaną poufne?

Tak. Telewizyty spełniają surowe normy Ustawy o przenoszeniu ubezpieczeń zdrowotnych i odpowiedzialności za nie (HIPAA). Oznacza to, że prywatność pacjenta jest chroniona, podobnie jak wszystkie wizyty u lekarzy. MSK współpracuje z Cisco Systems, światowym liderem technologii informatycznych, w celu zapewnienia poufności i bezpieczeństwa telewizyt.

Back to top

Jak będzie wyglądała telewizyta?

Rysunek 1. Obraz lekarza

Rysunek 1. Obraz lekarza

W przypadku zdecydowania się na telewizytę, wyznaczymy termin spotkania. Telewizyta może się odbyć w regionalnym ośrodku MSK (np. w Monmouth, Nassau lub Westchester) lub za pośrednictwem komputera lub urządzenia przenośnego, przykładowo w domu lub w pracy pacjenta.

Podczas wizyty pacjentowi może również towarzyszyć przyjaciel, członek rodziny lub tłumacz. Więcej informacji można uzyskać u koordynatora gabinetu

Telewizyta prowadzona w regionalnym ośrodku MSK

Jeśli telewizyta ma się odbyć w regionalnym ośrodku MSK, w dniu wizyty będzie konieczne udanie się do ośrodka. Po rejestracji jeden z pracowników zaprowadzi pacjenta do gabinetu, w którym odbędzie się badanie. Gabinet będzie wyposażony w system wideo. Drzwi gabinetu będą zamknięte, aby zapewnić prywatność, a w gabinecie będzie pielęgniarka. Pielęgniarka sprawdzi parametry funkcji życiowych i wyjaśni, jak działa system. Pielęgniarka zadzwoni do gabinetu lekarza, korzystając z ekranu dotykowego. Podczas przekierowywania połączenia na ekranie może pojawić się koordynator z gabinetu lekarza. Po nawiązaniu połączenia lekarz pojawi się na dużym monitorze i będzie go widać i słychać tak, jakby był w gabinecie. Rozmawiając z lekarzem, należy patrzeć na ekran, aby utrzymywać kontakt wzrokowy, tak jak podczas wizyty osobistej. W przypadku problemów z obrazem lub dźwiękiem należy poinformować o tym koordynatora opieki lub pielęgniarkę, która przyprowadziła pacjenta do gabinetu.

Pod koniec wizyty lekarz przekaże dalsze zalecenia np. dotyczące wizyt lub badań krwi. Jeśli wystąpią jakiekolwiek problemy techniczne, w razie potrzeby wizyta będzie kontynuowana przez telefon. Nie spodziewamy się żadnych problemów technicznych.

W razie dyskomfortu lub złego samopoczucia podczas wizyty należy poinformować o tym lekarza. Jeśli jest potrzebna pomoc, należy nacisnąć czerwony przycisk przywołania na ścianie pomieszczenia.

Telewizyta prowadzona z domu lub z pracy za pośrednictwem komputera lub urządzenia przenośnego

Jeśli telewizyta jest prowadzona z domu lub pracy, pacjent może skorzystać ze swojego komputera lub urządzenia przenośnego. Lekarz poinformuje o aplikacji lub oprogramowaniu potrzebnym do przeprowadzenia telewizyty.

Poniższe zasoby mogą pomóc w przygotowaniu się do telewizyty odbywającej się za pośrednictwem Cisco Jabber:

Poniższe zasoby mogą pomóc w przygotowaniu się do telewizyty odbywającej się za pośrednictwem Doximity:

Należy znać swoją nazwę użytkownika i hasło konta MyMSK, aby móc zalogować się przed wizytą. Jeśli kontem MyMSK pacjenta zarządza jego opiekun, powinien on być obecny podczas telewizyty, aby służyć pomocą. Więcej informacji o tym, jak najlepiej skorzystać z telewizyty można znaleźć w materiałach Tips for Your Televisit.

W razie dyskomfortu lub złego samopoczucia podczas wizyty należy poinformować o tym lekarza. Jeśli jest potrzebna pomoc, należy nacisnąć czerwony przycisk przywołania na ścianie pomieszczenia.

Telewizyty będą rozliczane tak samo, jak wizyty osobiste. Aktualne informacje o tym, w jakim stopniu dany plan ubezpieczeniowy pokrywa telewizyty można uzyskać u swojego ubezpieczyciela.

Back to top

Czy lekarz może postawić diagnozę podczas telewizyty?

Podczas telewizyty można przeprowadzić wiele badań. W razie potrzeby lekarz może poprosić o poruszenie określoną częścią ciała, aby sprawdzić płynność ruchu albo czy towarzyszy mu ból.

Czasami połączenie wideo podczas telewizyty nie wystarcza do przeprowadzenia badania. Zdarza się to jednak rzadko. Zespół medyczny zna już wcześniej powód telewizyty, więc wie, czy taka wizyta to bezpieczny i skuteczny sposób przeprowadzenia zbadania.

Back to top

Czy telewizyta jest rejestrowana w dokumentacji medycznej?

Tak. Lekarz udokumentuje telewizytę w karcie pacjenta tak samo, jak zrobiłby to podczas wizyty osobistej.

Back to top

Ankieta zwrotna

Kilka dni po telewizycie wyślemy ankietę dotyczącą doświadczeń związanych z wizytą. Państwa opinie są dla nas bardzo ważne! Wykorzystamy je do ulepszenia tej usługi i dalszego jej udostępniania naszym pacjentom.

Back to top

Last Updated